Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ แม่เป็ดเจไมมา พัดเดิ้ลดั๊ก

แม่เป็ดเจไมมา พัดเดิ้ลดั๊ก

แม่เป็ดเจไมมา พัดเดิ้ลดั๊ก
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : บีทริกซ์ พ็อตเตอร์ ผู้แปล : สุภาวดี โกมารทัต สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ ครั้งที่พิมพ์ : 1 ปีที่ พิมพ์ : 2545 จํานวน : 30 หน้า ขนาดของหนังสือ : 16.2 x 19.7 ซม.
แม่เป็ดเจไมมา พัดเดิ้ลดั๊ก

แม่เป็ดเจไมมา พัดเดิ้ลดั๊ก

เจไมมา พัดเดิ้ลดั๊ก แม่เป็ดที่พยายามจะกกไข่ให้สําเร็จ เธอได้ออกจากบ้านไปใน ป่าเพื่อหาที่สงบ ๆ สําหรับกกไข่ แล้วเธอก็ได้ไปพบกับสุภาพบุรุษสุนัขจิ้งจอกที่แสนมี น้ําใจ เขาให้ความช่วยเหลือเธออย่างมากในด้านที่พัก จนในที่สุดเธอก็วางไข่และเตรียม พร้อมที่จะให้กําเนิดลูกน้อย แต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ไข่ของเธอแตกหมด และ สุนัขจิ้งจอกก็หายไป

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation