Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ เจ้าของโรงสีกับลา

เจ้าของโรงสีกับลา

เจ้าของโรงสีกับลา
ผู้แต่ง : ลาฟองเตน ผู้แปล : อริยา ไพฑูรย์ ภาพประกอบ : ไบรอัน ไวล์ดสมิธ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๓๒ หน้า
เจ้าของโรงสีกับลา

เจ้าของโรงสีกับลา

เจ้าของโรงสีกับลา  เล่มนี้แปลมาจากฉบับภาษาของ ลา ฟองเตน (La  Fontaine) นักเล่านิทานชาวฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในนักเล่านิทานยุคโบราณ

ด้วยเนื้อเรื่องที่มีความยาวและซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับเด็กโตที่ผ่านการอ่านหนังสือมาแล้วระดับหนึ่ง จุดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้ คือ สีสันของภาพประกอบ การจัดองค์วางภาพที่แปลกตา โดยฝีมือของ ไบอัน ไวล์ด สมิธ ( Brian Wild Smith)  นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กฝีมือระดับโลก ซึ่งภาพในแต่ละหน้า นั้น เต็มไปด้วยรายละเอียด มีความงดงามทางศิลปะ เปี่ยมด้วยพลัง และความมีชีวิตชีวา อันจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ  ให้แก่เด็กๆที่ได้มีโอกาสเห็น ดูและพิจารณา  หรือเพื่อเป็นการปูพื้นในรสนิยมทางศิลปะให้แก่เด็กๆ

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation