Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก

ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก

ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ: ฮันส์ เดอ เบียร์ ผู้แปล : อริยา ไพฑูรย์ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๓๒ หน้า
ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก

ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก

ลาร์ส เป็นลูกหมีขั้วโลกที่ไม่เคยเดินทางออกไปไกลจากขั้วโลกเลย มันจึงเคยเห็นเพียงสีขาวของน้ำแข็งและหิมะเท่านั้น ทุกวัน ลาร์สกับพ่อจะออกจากถ้ำที่อยู่ เพื่อมาฝึกว่ายน้ำ ดำน้ำและหาอาหาร

ขณะที่ลาร์สกับพ่อนอนหลับพักผ่อนอยู่นั้นเอง แสงแดดก็ส่องลงมา ทำให้หิมะละลาย ลาร์สลอยไปกับก้อนน้ำแข็งออกสู่ทะเลกว้าง เมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายมากขึ้น ลาร์สโผไปเกาะถังใบใหญ่ที่ลอยน้ำมา มันลอยไกลจากขั้วโลกมากขึ้น มากขึ้น ธรรมชาติรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไป กระทั่งมันลอยมาเกยตื้น ลาร์สไม่เคยเห็นอะไรที่มีสีสันแปลกตาอย่างนี้มาก่อน

ไม่นานนัก ลาร์สก็ได้พบกับเฮนรี่ ฮิปโปตัวโต ซึ่งสาร์สไม่เคยเห็นมาก่อนเลย  มันเล่าเรื่องราวที่เกิดให้เฮนรี่ ฟัง เฮนรี่รับปากว่าจะหาหนทางพาลาร์สกลับบ้านให้ได้ และลาร์สก็ได้กลับบ้านที่ขั้วโลกสมใจ ด้วยความช่วยเหลือของฮิปโปเฮนรี่และผองเพื่อน

ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก  จะเป็นเสมือนเครื่องมือช่วยเปิดโลกทัศน์ของเด็กๆ เพื่อนำไปสู่ความสนใจต่อสิ่งต่างๆรอบตัวและรอบโลก

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation