Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ แม่มดจิ๋วตีนโต

แม่มดจิ๋วตีนโต

แม่มดจิ๋วตีนโต
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : อินกริด และดีเทอร์ ชูแบร์ต ผู้แปล : วิไลลักษณ์ ฐิติธํารง และ ยอดชาย สุทธิธนกูล สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ ครั้งที่พิมพ์ : 2 ปีที่ พิมพ์ : 2544 จํานวน : 24 หน้า ขนาดของหนังสือ : 22 x 26.5 ซม
แม่มดจิ๋วตีนโต

แม่มดจิ๋วตีนโต

แม็กกี้ได้พบกับแม่มดจิ๋วตีนโตที่หนีมาจากแดนแม่มด เพราะน้อยใจที่ถูกแม่มด คนอื่น ๆ ล้อว่าตีนโต แม็กกี้ได้สอนให้แม่มดจิ๋วตีนโตแปรงฟัน ทําให้ฟันของแม่มด เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีม่วง แถมยังทาสีรองเท้าให้แม่มดใหม่ ทําให้แม่มดมีความสุข มาก และเสนอจะให้พรแม็กกี้ 1 ข้อ แม็กกี้จึงขอพรให้เธอกลายเป็นมังกร แต่แม่มดจิ๋วร่ายคาถาเปลี่ยนร่างไม่สําเร็จ กลับกลายเป็นคาถาที่ทําให้มังกรอ็อตโต้ออกมาแทน แม่มดจิ๋วและมังกรอ็อตโต้จึงลาแม็กกี้กลับไปยังโลกแม่มด และส่งจดหมายบอกว่าจะมาหาแม็กกี้อีก

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation