Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ ความรักของต้นไม้

ความรักของต้นไม้

ความรักของต้นไม้
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ: เชล ซิลเวอร์สเตน ผู้แปล : ‘ปลาสีรุ้ง’ (นามแฝง) สํานักพิมพ์ : บ้านบนต้นไม้ สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ ครั้งที่พิมพ์ : 1 ปีที่ พิมพ์ : 2540 จํานวน : 60 หน้า ขนาดของหนังสือ : 18.5 x 22.5 ซม.
ความรักของต้นไม้

ความรักของต้นไม้

ต้นไม้ต้นหนึ่งรักเด็กชายที่มาเล่นกับต้นไม้ เมื่อเขายังเด็กเขากินผลไม้ ห้อยโหน เล่นกับกิ่ง ก้าน ใบ และเงาของต้นไม้อย่างมีความสุข แต่เมื่อเขาโตขึ้น เขาก็มาขอส่วน ต่าง ๆ ของต้นไม้ไปเพื่อต่อเติมความต้องการอันไม่จบสิ้นของเขา จนต้นไม้เหลือแต่ตอ ในที่สุดต้นไม้ก็ยังสละตอให้เด็กชายนั่งพัก ซึ่งบัดนี้กลายเป็นคนชราแล้ว

http://taiwisdom.org/bkfch/bookreview/bkrvw04

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation