Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ แมวยายปุ๋ง

แมวยายปุ๋ง

แมวยายปุ๋ง
ผู้แต่ง : ดํารงศักดิ์ บุญสู่ ภาพประกอบ : ธารทิพย์ สมบัติแก้ว สํานักพิมพ์ : ชมรมเด็ก สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ ครั้งที่พิมพ์ : 1 ปีที่พิมพ์ : 2542 จํานวน : 30 หน้า ขนาดของหนังสือ : 21 x 20 ซม.
แมวยายปุ๋ง

แมวยายปุ๋ง

ยายปุ๋งเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่ง แต่แกไม่ค่อยดูแลปล่อยแมวให้อดอยาก วันหนึ่งแมว หิวจนทนไม่ได้มันจึงกินทุกอย่างที่ขวางหน้า เช่น กุ้ง หม้อต้มกุ้ง ยายปุ๋ง ตาฉาบ นกยาง 5 ตัว ฯลฯ จนมันมาพบลุงสําราญชาวสวนที่เอาหญ้าให้มันกิน แมวน้อยจึงคายทุกอย่าง ที่มันกินออกมา แล้วยายปุ๋งจึงสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้แมวอดอยากอีกต่อไป

Navigation