Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ วันเยี่ยมไข้ของเอมอส แมคกี

วันเยี่ยมไข้ของเอมอส แมคกี

วันเยี่ยมไข้ของเอมอส แมคกี
เรื่อง: ฟิลิป ซี. สเตด ภาพโดย เอริน อี.สเตด แปล: ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
วันเยี่ยมไข้ของเอมอส แมคกี

วันเยี่ยมไข้ของเอมอส แมคกี

เอมอส แมคกี เป็นชายชราใจดีทำงานที่สวนสัตว์ประจำเมือง เอมอสมีงานยุ่งทั้งวันแต่ไม่ลืมหาเวลาแวะไปเยี่ยมเพื่อนสัตว์ที่เขารัก ทุกวันเอมอสไปเล่นหมากรุกกับช้าง ไปเยี่ยมแรดผู้ชอบน้ำมูกไหล ไปอ่านหนังสือกับนกฮูกผู้กลัวความมืด ไปนั่งเป็นเพื่อนนกเพนกวินผู้ขี้อาย ไปวิ่งแข่งกับเต่าผู้ไม่เคยแพ้ใคร แต่แล้ววันหนึ่งเอมอสไม่สบายต้องนอนพักอยู่บ้าน  เพื่อนสัตว์ ทั้งหลายเป็นห่วงเขา จึงพากันนั่งรถเมล์ไปเยี่ยมถึงที่บ้าน  ทั้งเอมอสและเพื่อนสัตว์ใช้เวลาวันนั้นเล่นหมากรุก อ่านหนังสือ พูดคุยกันอย่างมีความสุข


Navigation