Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ เจ้าหนูเมืองพิสดาร

เจ้าหนูเมืองพิสดาร

เจ้าหนูเมืองพิสดาร
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : ชีวัน วิสาสะ สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ : 2 ปีที่ พิมพ์ : 2544 จํานวน : 16 หน้า ขนาดของหนังสือ : 20.2 x 22.5 ซม.
เจ้าหนูเมืองพิสดาร

เจ้าหนูเมืองพิสดาร

แม่มดในเมืองพิสดารโกรธที่คุณครูลืมประทับดาวลงในสมุดการบ้านของลูกสาว ตน จึงเก็บดาวบนท้องฟ้าลงมาซ่อนไว้ เจ้าหนูใจดีอาสาไปเอาดาวคืนมาให้ เจ้าหนูเดิน ทางผจญภัยจนในที่สุดก็เอาดาวกลับมาไว้บนฟ้าได้ เสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ภาพ ประกอบที่สามารถดูได้สองทาง คือเด็ก ๆ จะต้องกลับหัวดูหนังสือไปมา

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation