Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้าย

ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้าย

ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้าย
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : มอริซ เซนดัก ผู้แปล : ‘ป่านแก้ว’ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๔๘ หน้า
ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้าย

ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้าย

ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้าย  ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นหนังสือส่งเสริมจินตนาการที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ทั้งเนื้อเรื่องที่สามารถตอบสนองธรรมชาติของเด็ก และภาพประกอบที่เปี่ยมด้วยพลัง อันมีการจัดวางและออกแบบภาพมาเป็นอย่างดี ที่สามารถตรึงเด็กๆไว้ให้อยู่กับหนังสือเล่มนี้ได้เป็นเวลานาน

คืนหนึ่ง แม๊กซ์ เด็กชายวัยซน ก่อนเรื่องยุ่งขึ้นภายในบ้าน แม่จึงส่งแม๊กซ็เข้านอนโดยไม่ให้กินอะไรเลย และทันใดนั้นเอง ป่าทั้งป่าก็เติบโตขึ้นให้นอนของแม็กซ์ เรือลำหนึ่งแล่นผ่านมา แม๊กซ์จึงขึ้นเรือไปสู่ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้าย เมื่อมาถึง พวกเจ้าตัวร้ายส่งเสียงคำรามอย่างน่ากลัว แยกเขี้ยวแหลมน่ารัก และกางกรงเล็บแหลมน่ากลัว แต่แม๊กซ์ก็สยบเจ้าตัวร้ายได้ทั้งหมด และส่งให้พวกมันเข้านอนโดยไม่ให้กินอะไรเลย

จากนั้น แม๊กซ์ ราชาแห่งเจ้าตัวร้ายก็เริ่มรู้สึกเหงาและอยากกลับไปหาคนที่ตัวเองรักมาก ที่สุด เขาจึงก้าวลงเรือ แล้วโบกมืออำลาพวกเจ้าตัวร้าย ล่องเรือผ่านคืน ผ่านวัน ผ่านไปหลายสัปดาห์ กลับคืนสู่ห้องนอน ก่อนจะพบว่า แม่เตรียมอาหารค่ำวางรออยู่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation