Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home อ่านเล่มเดิมให้ฟังซ้ำๆ

อ่านเล่มเดิมให้ฟังซ้ำๆ

หลายคนสงสัยว่าการอ่านหนังสือเล่มเดิมให้เด็กๆฟังซ้ำๆ ดีหรือไม่ อย่างไร

อ่านหนังสือเล่มเดิมให้เด็กๆฟังซ้ำๆดีอย่างไร

1. ประสบการณ์ของเด็กมีจำกัด การฟังซ้ำทำให้เข้าใจเรื่องมากขึ้น เห็นรายละเอียดในหนังสือมากขึ้น เห็นความเชื่อมโยงของภาษาและภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่ดูหนังสือเรื่องเดิมซ้ำๆแล้วได้เห็นสิ่งที่ไม่ทันสังเกตในการดูครั้งแรกๆ

2. เด็กที่จำเรื่องและคำในหนังสือได้แล้ว รู้แน่นอนว่าหน้าถัดไปได้ภาษาจะเป็นอย่างไร เรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป จะรู้สึกมั่นใจว่าตัวเอง "เอาอยู่" ในทุกครั้งที่ฟัง ทำให้เกิดความมั่นใจ เห็นหนังสือเป็นของสนุกและง่ายต่อการจัดการ

3. ภาษาในหนังสือถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับเด็ก เขาอาจจะไม่เข้าใจทุกคำในการฟังครั้งแรกๆ การฟังซ้ำๆทำให้เข้าใจความหมายกระจ่างขึ้น

4. การอ่านให้ฟังซำ้ๆ ทำให้เด็กๆได้เห็นคำศัพท์ซ้ำๆ ผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยาบอกว่า สมองของมนุษย์จดจำสิ่งต่างๆจากการ "เห็น" ได้มากกว่าการ "ฟัง" 30 เท่า การได้ฟังซ้ำๆ ทำให้คำศัพท์บนหน้าหนังสือฝังเข้าสู่คลังคำในสมองมั่นคงยิ่งขึ้น

5. การได้เห็นคำศัพท์บ่อยๆจนจำได้และเข้าใจความหมาย ทำให้เด็กอ่านหนังสือออกเร็วขึ้นในอนาคต ช่วยให้ความเร็วในการอ่านเพิ่มขึ้น เพราะรู้จักความหมายของคำนั้นๆมาก่อนแล้ว ไม่จำเป็นต้องสะกด ไม่ต้องเจอความยากลำบากในการอ่าน

6. เด็กที่มีคำศัพท์ในสมองมากพอ จะอ่านหนังสือหลากหลายได้อย่างเข้าใจความหมาย (เด็กที่อ่านไปสะกดคำไปทำไม่ได้) จึงกลายเป็นคนที่จะเรียนอะไรก็ง่ายและประสบความสำเร็จ

7. เด็กที่มีคำศัพท์ในสมองมากๆจะเขียนคำได้อย่างถูกต้องเมื่อถึงเวลา

 

ข้อมูลส่วนหนึ่งมาจาก The Read-aloud Handbook Eighth Edition - Jim Trelease (revised by Cyndi Giorgis)

Home
การอ่าน
การพัฒนาคน
การได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่ม ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้
โทรทัศน์กอดหนูไม่ได้!
ทำไมต้องเล่น
พัฒนาภาษาด้วยหนังสือภาพ
เส้นทางแห่งการอ่าน
ประสบการณ์การใช้หนังสือกับเด็ก
ปาฐกถาโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
เรียนรู้จากหนังสือเด็ก
ภูเขาสองลูก
การพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
วิธีส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน
เรียนรู้ด้วยหัวใจ มิใช่แค่สมอง
หนังสือภาพสำหรับเด็ก
หนังสือภาพสำหรับเด็กวัย ๒-๓ ขวบ
หนังสือเด็ก สร้างคน สร้างโลก
หนังสือที่ต้องอ่านให้เด็กๆฟัง
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสืออาจไม่ใช้อ่าน แท่งไม้อาจไม่ใช้เรียง
หนังสือภาพสำหรับเด็กในบ้านเรา
อ่านหนังสือ ..รากฐานความอบอุ่น ให้หนูโตเป็นคนดี
อีเล้งเค้งโค้งไป Stockholm
หนังสือสำหรับเด็กของคนไทย
พลังของการอ่านให้ฟัง
หนังสือสำหรับเด็ก
อ่านหนังสือให้ลูกฟัง
๑๐ นาที อ่านหนังสือดีให้เด็กฟัง
อ่านเล่มเดิมให้ฟังซ้ำๆ
ปิดทีวีเลี้ยงลูก