Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก ควรคัดแยกและจัดระบบหนังสืออย่างไร

ควรคัดแยกและจัดระบบหนังสืออย่างไร

ห้องสมุดเด็กและครอบครัวมีหนังสือเพียง 3 กลุ่มเท่านั้น คือ

1. หนังสือภาพและนิทานเล่ม

2. วรรณกรรมเยาวชนและหนังสือประกอบการเรียนรู้ เช่น สารานุกรม พจนานุกรม

3. หนังสือสำหรับพ่อแม่

การใช้ระบบสากลของห้องสมุดมาคัดแยกหนังสือในห้องสมุดสำหรับเด็ก นอกจากจะสร้างความสับสนแล้วยังไม่เกิดประโยชน์ เพราะเจตนาของห้องสมุดเด็กคือการนำหนังสือมาเพื่อให้เด็กๆเข้าสู่โลกของ หนังสือได้ง่ายและสนุก หนังสือภาพซึ่งต้องจัดอยู่ในหนังสือภาพเท่านั้นไม่ต้องแยกกลุ่มเป็น วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ให้สับสน

ส่วนหนังสือสำหรับเยาวชนก็ต้องพิจารณาว่าเป็นนักเรียนระดับมัธยม ประถมศึกษาเป็นสำคัญแล้วจัดหนังสือให้สอดคล้องแยกกลุ่มวรรณกรรมออกมาเป็นกลุ่มย่อยและจัดชุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ เช่น สารานุกรม พจนานุกรม เป็นสัดส่วน การใช้งานก็ง่าย ชัดเจน หนังสือสำหรับพ่อแม่อาจจะมีทั้งเรื่องอาชีพ ธรรมะ และอื่นๆหลากหลายก็แยกกลุ่มเอาตามที่มีหนังสืออยู่แต่ไม่ต้องย่อยมาก

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก