Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก ทำไมต้องวางหนังสือโชว์ปก

ทำไมต้องวางหนังสือโชว์ปก

display01.jpgแรกเริ่มสมาคมฯมีหนังสือเพียง 200 เล่ม ดังนั้นการวางหนังสือโชว์ปกจึงเป็นทางออกที่ช่วยให้ดูมีหนังสือจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็พบว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยดึงดูดเด็กๆได้ดีเพราะปกหนังสือ ภาพส่วนมากมักได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มีความสวยงาม ต่อมาสมาคมฯได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการจัดวางหนังสือประจำที่เดิมเสมอนั้นมี ความสำคัญมากเพราะเด็กๆ (โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ) มักจะหยิบหนังสือที่ตนชอบมาให้พ่อแม่อ่านให้ฟังซ้ำๆเสมอ การย้ายจุดวางหนังสือบ่อยๆจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้เด็กๆมากกว่าเป็นผล ดี

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก