Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก หนังสือการ์ตูน

หนังสือการ์ตูน

หนังสือภาพสำหรับเด็กนั้นมีเจตนา เพื่อสร้างการรับรู้และเรียนรู้ให้เกิดแก่เด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย สร้างอรรถรสและคุณค่าทางวรรณกรรมและศิลปกรรมให้เกิดแก่เด็ก สร้างระบบคุณค่า bks05.jpgคุณธรรม ศีลธรรม และให้ประสบการณ์ชีวิตแก่เด็กๆ การทดลองและคัดเลือกหนังสือที่สมาคมไทสร้างสรรค์ดำเนินการมาหลายปีพบข้อเท็จ จริงประการนี้ ดังนั้น ห้องสมุดเด็กและครอบครัวจึงไม่มีหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กเล็ก อันถือได้ว่าเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก แม้ว่าจะมีหนังสือการ์ตูนดีๆอยู่ไม่น้อยก็ตาม เช่น โดราเอมอน แต่หนังสือภาพนั้นเหมาะสำหรับเด็กเล็กมากกว่าในด้านการส่งเสริมจิตนาการ พัฒนาการทางภาษา การเรียนรู้เชิงสัญลักษณ์  และการสร้างความผูกพันกับผู้คนที่อยู่ใกล้ชิด

อย่างไรก็ตามเมื่อเด็กๆเริ่มโตขึ้นและอ่านหนังสือได้เองแล้ว สำนักพิมพ์ต่างๆเริ่มนำหนังสือการ์ตูนความรู้เข้ามาแปลและจำหน่าย แล้วกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กๆที่ไม่เคยอ่านหนังสือกลับแย่งกันอ่านการ์ตูนความรู้ด้วยความสนใจอย่างมาก ด้วยการออกแบบรูปเล่ม ภาพ และเรื่องราวในแบบที่เด็กๆชื่นชอบ ทำเรื่องที่เต็มไปด้วยสาระอันหนักอึ้งให้เป็นเรื่องราวสนุกสนาน แทรกข้อมูลความรู้ไปด้วยตลอดเวลา ห้องสมุดจึงได้เด็กๆที่ไม่เคยเข้าห้องสมุดมาก่อนมาเป็นสมาชิกรุ่นใหม่จำนวนมาก และต้องจัดหาหนังสือให้อ่านกันแทบไม่ทันความต้องการ ด้วยความหวังว่าเมื่ออ่านมากๆคุ้นแล้ว พวกเขาจะเริ่มอ่านหนังสืออื่นๆในระยะต่อไป

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก