Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก การจัดกลุ่มคุณภาพหนังสือภาพ

การจัดกลุ่มคุณภาพหนังสือภาพ

ห้องสมุดเด็กและครอบครัวจัดกลุ่มหนังสือภาพออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. หนังสือหลักหนัังสือหลัก

2. หนังสือรอง

3. หนังสือประกอบ

4. หนังสืออื่นๆ

หนังสือหลักหนังสือในกลุ่มที่ 1 นั้นส่วนใหญ่มักเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็ก เช่นหนังสือชุดน้องหมี น้องส้มโอกับพี่หลอดไฟ เม่นหลบฝน เป็นต้น การจัดกลุ่มนี้มุ่งเน้นที่พลังการดึงดูดของหนังสือที่มีต่อเด็กเล็กเป็น สำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่ควรมีไว้อ่านให้เด็กฟังตลอดเวลา เพราะจะทำให้เด็กๆเข้าถึงหนังสือได้ง่าย เปิดประตูสู่โลกของหนังสือให้เด็ก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญการใช้หนังสือกับเด็กเรียกว่าเป็น “หัวใจของห้องสมุด” จึงถือเป็นหนังสือที่ไม่มีไม่ได้

ส่วนหนังสือรอง (กลุ่มที่ 2) นั้นเป็นหนังสือที่ดีมากเช่นกันแต่อาจจะยากขึ้น ต้องอาศัยฐานความคุ้นเคยหนังสือในกลุ่มที่ 1 ก่อน เมื่อสมาธิเด็กยาวขึ้นแล้วจึงจะเลือกใช้ หนังสือในกลุ่มที่ 3 นั้นอาจกล่าวได้ว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีอยู่ก็ช่วยให้มีหนังสือมากขึ้นเป็นการเพิ่มความหลากหลายแก่ห้องสมุด ซึ่งหากยังไม่มีงบประมาณมากนักก็น่าจะให้ความสนใจกับกลุ่มที่ 1 และ 2 ไว้ก่อน (ดูรายชื่อและรายละเอียดได้ในหนังสือเด็ก-หนังสือดี) ส่วนหนังสืออื่นๆหมายถึงหนังสือในรูปแบบพลาสติก ของเล่นซึ่งไม่น่าจะมีความสำคัญมากนัก

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก