Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก การดูแลหนังสือ

การดูแลหนังสือ

การดูแลหนังสือ
การดูแลหนังสือ

ซ่อมหนังสือ

หนังสือภาพสำหรับเด็กนั้นมีอายุการใช้งานหลายปี หากอยู่ในพื้นที่ๆเหมาะสมไม่ถูกละอองฝน พื้นแห้งไม่เป็นปูนหยาบและไม่ถูกแสงแดดสาดตรงๆทุกวัน การจัดระเบียบการใช้หนังสือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยยืดอายุหนังสือออกไปได้อีกหลายปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนหลายแห่งได้รับคำแนะนำจากสมาคมฯให้จัดที่ล้างมือ พร้อมสบู่และผ้าเช็ดมือไว้เสมอเพื่อให้เด็กๆ(โดยเฉพาะน้องตัวเล็กที่เล่นดิน ทรายบ่อยๆ) ล้างมือ เช็ดมือให้แห้งก่อนจับหนังสือ เพื่อไม่ให้หนังสือเปื้อน ซึ่งเป็นการระวังรักษาเบื้องต้นประการหนึ่ง สำหรับหน่วยงานที่พอมีงบประมาณอาจจะทำได้มากกว่านั้น

ซ่อมหนังสือโดยซื้อ Sticker แบบใสแผ่นใหญ่มาตัดให้เท่าขนาดปกหน้าหลังเหลือขอบเพื่อพับเข้าด้านในเช่นการหุ้มปกพลาสติกปกติ แล้วบรรจงรีดผลึกเข้ากับปกแล้วใช้ไดร์เป่าผม เป่าความร้อนรีดด้วยผ้าแห้งให้เรียบ วิธีนี้จะช่วยให้ปกหนังสือภาพไม่เปื้อนน้ำ ดิน และแข็งแรงยิ่งขึ้นปัญหาประการหนึ่งที่ผู้ใช้หนังสือ มักมองข้ามและสร้างความเสียหายแก่หนังสือคือการใช้เทปกาวใสผนึกหนังสือเมื่อพบรอยขาด เมื่อกาวหมดอายุก็จะละลายเป็นเมือกเหนียวสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้น หากพบหนังสือฉีกขาดและสามารถผนึกให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมได้ก็ควรใช้สติ๊กเกอร์พลาสติกใสเช่นกันเพราะไม่ละลายการถอดปกหนังสือวรรณกรรมออกแล้วทำปก แข็งขึ้นใหม่ เช่นที่ห้องสมุดส่วนใหญ่ทำกันนั้นเป็นวิธีที่ดีแต่ไม่แนะนำเพราะความสวยงามของหนังสือ และเสน่ห์จะเสียไป หากประสงค์จะทำเช่นนั้นก็ควรทำเมื่อหนังสือเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นต้อง “ยกเครื่อง” เท่านั้น

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก