Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก หนังสือสำหรับเยาวชน

หนังสือสำหรับเยาวชน

ผีเสื้อและดอกไม้เด็กๆที่เริ่มโตแล้วมักจะมีความสนใจ หนังสือในขอบเขตที่กว้างขึ้น การพิจารณาจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ต้องดูตามวัยให้เหมาะสม เช่น เลือกซื้อสารนุกรมที่น่าสนใจ พจนานุกรมทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ แผนที่ นิตยสาร และวรรณกรรมที่มีอยู่หลากหลาย ทั้งสำนักพิมพ์ใหญ่ เช่น สำนักพิมพ์ผีเสื้อ สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน สำนักพิมพ์มติชน และสำนักพิมพ์เล็กๆอีกหลายแห่งที่พิมพ์หนังสือดีๆออกมามากมาย แต่ผู้เลือกหนังสือควรตั้งกรรมการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการขึ้นช่วยกัน เช่น เชิญนักอ่าน ผู้ปกครอง ที่สนใจหนังสือและเด็กๆที่อ่านหนังสือมากๆมาช่วยกันจัดทำรายการ เพราะความเสี่ยงประการหนึ่งของการเลือกซื้อวรรณกรรมคือเนื้อหาที่อาจจะไม่ เหมาะสม เนื่องจากผู้ซื้อรู้จักหนังสือไม่มากนักสารานุกรมที่มีการนำเสนอได้อย่างน่า สนใจมีอยู่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาดีครบถ้วนแต่ขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถดึงความสนใจของเด็กได้ ผู้จัดหาหนังสือต้องชั่งใจเลือกระหว่างหนังสือดีแต่ไม่มีคนใช้กับดีปานกลาง แต่สร้างแรงจูงใจให้เด็กได้

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก