Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก ชั้นหนังสือในห้องสมุด

ชั้นหนังสือในห้องสมุด

การออกแบบชั้นหนังสือในห้องสมุดเด็ก มีความสำคัญมาก เพราะหนังสือเองก็มีกลุ่มอายุ มีกลุ่มเป้าหมายของตนเองไม่ต่างจากหนังสือของชั้นหนังสือผู้ใหญ่ ชั้นหนังสือที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กๆเข้าถึงหนังสือได้ง่าย ส่วนมากหนังสือสำหรับเด็กเล็กก็จะเล่มเล็กสูงไม่เกิน 25 cm. หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ขวบก็จะเล่มใหญ่ขึ้นหนาขึ้น บางเล่มอาจสูงถึง 32-35 cm. การออกแบบชั้นจึงต้องคำนึงถึงความสูงของหนังสือเป็นประการสำคัญห้องสมุดหลายแห่งทำชั้นวางหนังสือ เท่ากันหมด มีผลทำให้เกิดพื้นที่เหลือบ้าง ใส่หนังสือไม่ได้บ้าง ดังนั้นก่อนกำหนดความสูงควรจัดหนังสือและจัดกลุ่มหนังสือก่อน ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งคือ ควรให้ชั้นสำหรับหนังสือขนาดใหญ่สุดอยู่ประมาณชั้นที่ 3 เสมอเพราะมีน้ำหนักมาก ในขณะที่มือและนิ้วของเด็กๆยังไม่แข็งแรง โอกาสที่จะทำหนังสือตกจึงมีมาก ซึ่งอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ชั้นสำหรับหนังสือภาพต้องเป็นพื้นที่สำหรับวางหนังสือพิงหลังเสมอเพื่อให้เห็นปกได้ชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องลึกมาก

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก