Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก ห้องสมุดเด็กและครอบครัวคัดหนังสืออย่างไร

ห้องสมุดเด็กและครอบครัวคัดหนังสืออย่างไร

ระยะเริ่มก่อตั้งห้องสมุดใน พ.ศ. 2543  สมาคมฯ จัดซื้อหนังสือภาพเป็นจำนวนมาก ซื้อทุกเล่มที่พบเห็นด้วยความเข้าใจว่า  การมีหนังสือมาก ๆ น่าจะเป็นการดีและเด็ก ๆ จะสนใจ แต่ผลการทดลองอ่านcopy_of_display04.jpgหนังสือให้เด็ก ๆ ฟังอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้เรียนรู้ว่า แม้จะมีหนังสือเด็กตีพิมพ์จำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมากในบ้านเรา  แต่ก็มีหนังสือภาพนิทานไม่มากนักที่เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเด็ก ดังนั้นหนังสือที่เด็ก ๆ ไม่สนุก ภาพไม่ดี ใช้ภาษาผิด ไม่มีความปราณีต ใช้ตัวอักษรประดิษฐ์มากเกินไป เริ่มถูกคัดออกจากห้องสมุด ความหวังที่ห้องสมุดจะมีหนังสือภาพ 20,000 เล่ม จึงถูกยกเลิกและหันมาสนใจคุณภาพของหนังสือเป็นหลัก พร้อม ๆ กับที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องเดินสำรวจหนังสือตามร้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อค้นหาหนังสือที่ดีหรือซื้อหนังสือตัวอย่างมาอ่านเอง แล้วอ่านให้เด็ก ๆ ฟัง เพื่อกลั่นกรองว่าอรรถรสเป็นอย่างไร เนื้อหาเหมาะสมหรือไม่ ดึงดูดเด็ก ๆ ได้ไหม ก่อนที่จะซื้อเข้าห้องสมุด

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก